TruyenCV.Vip

Phàm Nhân: Thường Ngày Ở Yểm Nguyệt Tông

Phàm Nhân: Thường Ngày Ở Yểm Nguyệt Tông

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 00:06:45 07/12/2022

Giới thiệu truyện "Phàm Nhân: Thường Ngày Ở Yểm Nguyệt Tông"

Xuyên qua đến thế giới Phàm Nhân Tu Tiên Truyện.

Có được hiếm thấy Băng hệ dị linh căn.

"Bái nhập tông môn?"

Cái kia còn cần nghĩ, tất nhiên là Yểm Nguyệt Tông a.

"Ma đạo xâm lấn?"

Giấc mộng của ta, không phải liền là Hợp Hoan Tông thường ngày sao.

------ -----------

Main tu công pháp cần song tu nên có nhiều nữ.

-----------------