TruyenCV.Vip

Phàm Cốt

Phàm Cốt

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 15:06:56 22/11/2022

Giới thiệu truyện "Phàm Cốt"

Thế gian linh cốt, tổng cộng chia làm tứ phẩm.

Nhất phẩm, Thiên Linh Cốt. Nhị phẩm, Kim Linh Cốt. Tam phẩm, Huyền Linh Cốt. Tứ phẩm, Bạch Linh Cốt. Những người còn lại, đều là Phàm Cốt, vô duyên tu hành.

Nhất giới Phàm Cốt Hứa Thái Bình, thề phải hướng cái này tu hành giới chứng minh, Phàm Cốt cũng có thể chém yêu, Phàm Cốt cũng có thể trừ ma, Phàm Cốt cũng có thể thành tiên!

Danh sách chương Phàm Cốt