TruyenCV.Vip

Nhật Ký Thành Thần Của Ta

Nhật Ký Thành Thần Của Ta

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 08:03:22 18/09/2022

Giới thiệu truyện "Nhật Ký Thành Thần Của Ta"

Một hồi bất ngờ để Tô Hạo thu được vô hạn chuyển sinh năng lực.

Thế nhưng ai có thể nói cho hắn, tại sao mỗi lần chuyển sinh đều không sống hơn năm tuổi?

Thế giới rất nguy hiểm, đối nhi đồng rất không hữu hảo.

Tô Hạo định ra rồi cái thứ nhất tiểu mục tiêu —— thành niên.

"Ta làm sao có khả năng liền thành niên đều không làm được!"

. . .

Tô Hạo ở trăm vạn năm thời gian bên trong, một lần lại một lần luân hồi, thu được có đủ nhiều tri thức sau, hắn tìm tới thành thần phương pháp.

Đây là một phàm nhân thành thần con đường. Có lẽ. . . Ngươi cũng có thể!