TruyenCV.Vip

Người Ở Hồng Hoang, La Hầu Dĩ Nhiên Muốn Đoạt Xác Ta!

Người Ở Hồng Hoang, La Hầu Dĩ Nhiên Muốn Đoạt Xác Ta!

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 21:34:49 08/11/2022

Giới thiệu truyện "Người Ở Hồng Hoang, La Hầu Dĩ Nhiên Muốn Đoạt Xác Ta!"

Ta xuyên qua rồi? Còn biến thành một đầu màu trắng, mọc ra cánh con hổ?

Hung thú, phương Tây khu vực, La Hầu, Ma giáo. . . . .

Ta xuyên việt đến Hồng Hoang?

Chờ chút! Xuyên việt đến Hồng Hoang, biến thành một đầu cả người bị huyết sắc sát ý bao phủ, trong đầu chỉ lưu lại không ít ký ức, mọc ra màu trắng cánh cự hổ. . . .

Ta biến thành Bạch Hổ? Tứ thánh thú bên trong chủ sát phạt Bạch Hổ?

Nói cách khác, Hồng Hoang đoạn thời gian, đang đứng ở Long Phượng tam tộc thời kì.

Mà Ma tổ La Hầu, không chỉ nhìn chằm chằm ta, hơn nữa còn muốn đoạt xác ta!

Danh sách chương Người Ở Hồng Hoang, La Hầu Dĩ Nhiên Muốn Đoạt Xác Ta!