TruyenCV.Vip

Mỹ Mạn Địa Ngục Chi Chủ

Mỹ Mạn Địa Ngục Chi Chủ

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 02:51:05 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Mỹ Mạn Địa Ngục Chi Chủ"

Xuyên qua Comic thế giới, biến thành một vị Hell Lord, trăm cay nghìn đắng tiến vào địa cầu sau, hắn chỉ có hai cái mục tiêu, một là hưởng thụ nhân sinh, hai là khế ước nhân loại linh hồn, đem America biến thành nhà mình sản nghiệp.