TruyenCV.Vip

Mua Không Nổi Mộ Phần Ta Bị Ép Ngự Quỷ

Mua Không Nổi Mộ Phần Ta Bị Ép Ngự Quỷ

Tác giả:

Thể loại: Huyền Nghi

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 14:19:22 29/11/2022

Giới thiệu truyện "Mua Không Nổi Mộ Phần Ta Bị Ép Ngự Quỷ"

Ứng Hình là chơi nào đó khoản tam lưu tu tiên trò chơi mà tự chế hack "Quỷ tu máy mô phỏng", vô ý xuyên qua đến yêu ma khôi phục thế giới.

Nơi này, nhân loại ở tại từng cái căn cứ khu, cung cấp nuôi dưỡng Tế Linh mà đối kháng yêu ma, lại khuyết thiếu hiệu suất cao tiêu diệt quái dị loại yêu ma thủ đoạn.

"Làm gì? Có lầm hay không, cứ như vậy vài toà mộ phần đủ ai ở a? Để sát vách bán phòng trông thấy còn tưởng rằng chúng ta nghĩa địa sinh không được! Lại đến điểm mộ phần, một người một ngôi mộ!"

"Thật sự là quá làm cho người ta tức giận, Sadako, Kayako, Freddy... Chúng ta đi!"