TruyenCV.Vip

Một Người Một Thương, Trấn Thủ Ma Quật Trăm Năm

Một Người Một Thương, Trấn Thủ Ma Quật Trăm Năm

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 20:40:35 17/11/2022

Giới thiệu truyện "Một Người Một Thương, Trấn Thủ Ma Quật Trăm Năm"

Tàn phá cô thành, hoang vu một mảnh, chỉ có Chu Vũ một người cầm thương trấn thủ, giết kia hung thần tội phạm, bất tử quỷ dị, lặn độ ma đầu.

Phía sau hắn, là kia vạn dặm Ma Quật, ma khí hạo đãng!

Tự tiện xông vào Ma Quật người, chết!