TruyenCV.Vip

Một Người Chém Phiên Loạn Thế

Một Người Chém Phiên Loạn Thế

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 22:28:14 30/11/2022

Giới thiệu truyện "Một Người Chém Phiên Loạn Thế"

Cố Trảm xuyên việt đến 1 cái cao võ thế giới, giành được giết địch thì trở nên cường hệ thống,

Một khắc này, hắn ngộ,

Cái gì âm mưu quỷ kế, loạn thế quyền mưu,

Một đao chém chính là!

...

Coi ta nâng lên đao một khắc này,

Ta liền biết, ta là nhất định chặt lên đỉnh phong người,

Không kiêng nể gì cả, tùy tâm sở dục là của ta đặc quyền,

Cái thế giới này, liền nên thần phục ở dưới chân ta!