TruyenCV.Vip

Lựa Chọn Đi, Làm Công Người!

Lựa Chọn Đi, Làm Công Người!

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 13:40:41 29/11/2022

Giới thiệu truyện "Lựa Chọn Đi, Làm Công Người!"

Tần Thiên xuyên việt về năm 2008, bắt đầu tại cá ướp muối hệ thống cùng làm công người hệ thống ở giữa hai chọn một!

【 lựa chọn 1: Đi quán net làm cá ướp muối, mỗi ngày ban thưởng 2000 nguyên tiền sinh hoạt. 】

【 lựa chọn 2: Lựa chọn làm việc vặt, làm công trong lúc đó, mỗi ngày có thể đạt được một cái đặc thù ban thưởng. 】

Làm công người, làm công hồn, làm công đều là người trên người!

Đây là một cái làm công người trà trộn đô thị cố sự!

Quyển sách lại tên: Để ngươi vào xưởng làm công, ngươi đi ngâm nhà máy hoa?