TruyenCV.Vip

Liêu Trai: Từ Kế Thừa Đạo Quán Bắt Đầu

Liêu Trai: Từ Kế Thừa Đạo Quán Bắt Đầu

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 06:17:04 29/08/2022

Giới thiệu truyện "Liêu Trai: Từ Kế Thừa Đạo Quán Bắt Đầu"

Bắt đầu kế thừa một nhà đạo quán, một người nhìn qua một liêu trai, trường sinh chi pháp, thiên cương địa sát hộ đạo, hồ yêu, trành quỷ, cương thi... Phân loạn ly quốc địa giới.

Thu nhận sử dụng trành quỷ một con, ban thưởng bảy mươi hai Địa Sát thuật một trong —— thông u;

Thu nhận sử dụng yêu linh một con, ban thưởng bảy mươi hai Địa Sát thuật một trong —— chém yêu;

Thu nhận sử dụng khí linh một con, ban thưởng bảy mươi hai Địa Sát thuật một trong —— kiếm thuật;