TruyenCV.Vip

Kiếm Kiếm Siêu Thần

Kiếm Kiếm Siêu Thần

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 20:02:14 03/12/2022

Giới thiệu truyện "Kiếm Kiếm Siêu Thần"

Thường thường không có gì lạ phổ phổ thông thông bang phái tiểu lâu la Lâm Tiêu bàn tay vàng cuối cùng tới sổ, từ đó rút kiếm hướng đi thế giới.

Trước không thấy cổ nhân sau không thấy người đến, niệm thiên địa chi ung dung, duy ta Lâm Tiêu rút kiếm, một kiếm bổ thạch, nhất kiếm trảm thép, nhất kiếm tồi thành, nhất kiếm băng sơn, nhất liệt địa, nhất kiếm phúc hải, nhất kiếm phá thiên, nhất kiếm toái tinh, nhất kiếm sinh tử luân hồi, kiếm kiếm Siêu Thần.

Lục Đạo Trầm Luân sách mới, cùng tác Kiếm Đạo Thông Thần, Kiếm Đạo Độc Thần...