TruyenCV.Vip

Không Cẩn Thận Trở Thành Chung Cực Trùm Phản Diện!

Không Cẩn Thận Trở Thành Chung Cực Trùm Phản Diện!

Tác giả:

Thể loại: Dã Sử

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 14:29:49 29/11/2022

Giới thiệu truyện "Không Cẩn Thận Trở Thành Chung Cực Trùm Phản Diện!"

【 mặc sách, lịch sử giá không, có nữ chính 】

Xuyên qua thành nữ tần nhân vật phản diện, nữ chính chỗ dựa là hoàng tử có thể có thể làm sao? Rất đơn giản, hoặc là cưới nữ chính, hoặc là diệt quốc gia này!

Không quen nhìn cái thế giới này làm sao bây giờ? Muốn không, đem cái thế giới này vậy thuận tiện cải biến một cái đi? . . .