TruyenCV.Vip

Huyền Huyễn: Ta Đốn Ngộ Hỗn Độn Thể

Huyền Huyễn: Ta Đốn Ngộ Hỗn Độn Thể

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 02:02:21 26/09/2022

Giới thiệu truyện "Huyền Huyễn: Ta Đốn Ngộ Hỗn Độn Thể"

[Cấp A ký hợp đồng: Huyền Huyễn: Ta Đốn Ngộ Hỗn Độn Thể] : Tiêu Vân hệ thống sẽ chỉ một cái công năng —— đốn ngộ! Thể chất bình phàm? Đốn ngộ Hỗn Độn thể! Công pháp khó tu? Đốn ngộ cảnh giới viên mãn! Thần thông khó tu? Đốn ngộ cảnh giới viên mãn! Không có cái gì là đốn ngộ không có thể giải quyết, nếu có, vậy liền đốn ngộ mười lần, trăm lần...

Cảnh giới: Luyện thể, Tụ Khí, Thần Kiều, Động Thiên, Tế Linh, Thức Tỉnh, Xuất Khiếu, Niết Bàn, Siêu Phàm, Thiên Cảnh, Thánh Nhân, Đại Thánh, Chuẩn Đế, Đại Đế."