TruyenCV.Vip

Huy Hoàng Thiên Đạo Vô Thượng Kiếm Tông

Huy Hoàng Thiên Đạo Vô Thượng Kiếm Tông

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 23:51:48 04/12/2022

Giới thiệu truyện "Huy Hoàng Thiên Đạo Vô Thượng Kiếm Tông"

Võ giả dùng thương, lệ vô hư phát, dụng quyền, băng liệt thản khắc, dùng kiếm, chém vỡ chiến cơ.

Dùng thần ...

Cảm nhận hung cát.

Thông tin giám sát.

Vệ tinh mật thi.

Hạch đạn mật mã.

Trong tâm linh hết thảy bí mật không chỗ che thân.

Đây là nhân lực cùng khoa học kỹ thuật va chạm!

Đây là võ đạo cùng cương thiết giao phong!

...

Mới đầu, lục luyện tiêu chỉ muốn trở thành một minh tinh, luyện võ chỉ là nghiệp dư yêu thích.

Làm sao, thiên đạo huy hoàng, Kiếm Tông vô thượng!