TruyenCV.Vip

Hồng Hoang Thái Thanh Vấn Đạo

Hồng Hoang Thái Thanh Vấn Đạo

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 13:55:49 29/10/2022

Giới thiệu truyện "Hồng Hoang Thái Thanh Vấn Đạo"

Ngô chính là Thái Thanh, nhìn bên cạnh này hai đám thanh khí bản nguyên, không khỏi rơi vào trầm tư.

Thái Thượng: "Nữ Oa đạo hữu, ta Nhân giáo vẫn còn thiếu một vị phó giáo chủ, bản giáo thấy ngươi liền vô cùng thích hợp..."

Nữ Oa: "..."

——————————————

(không thích chớ phun, rời đi chính là, từng người bình yên! )