TruyenCV.Vip

Hồng Hoang: Phụ Trợ Hình Đại Vu, Cái Này Lão Lục

Hồng Hoang: Phụ Trợ Hình Đại Vu, Cái Này Lão Lục

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 16:26:11 26/11/2022

Giới thiệu truyện "Hồng Hoang: Phụ Trợ Hình Đại Vu, Cái Này Lão Lục"

Lâm Nguyên xuyên qua Hồng Hoang Vu Yêu lượng kiếp thời kì, trở thành một tên Vu tộc Đại Vu.

Làm mạnh nhất hệ thống phụ trợ kích hoạt về sau, toàn bộ Hồng Hoang phong cách vẽ, đều trở nên có chút không giống nhau bắt đầu.

Đế Tuấn: Ngày ấy, ta vừa định đại sát tứ phương, Lâm Nguyên trực tiếp cho ta mặc lên mềm yếu bất lực, sau đó. . . .

Lão Tử: Không có khả năng, ta đều thành thánh, làm sao có thể còn biết bị ảnh hưởng!

Hồng Quân: Đã nói xong Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, ngươi triệu hoán Tứ Thập Bát Đô Thiên Thần Sát Đại Trận là có ý gì?

. . .

Đây là một cái phụ trợ hình Đại Vu, tại trong hồng hoang làm lão Lục cố sự.

Danh sách chương Hồng Hoang: Phụ Trợ Hình Đại Vu, Cái Này Lão Lục