TruyenCV.Vip

Hokage: Bắt Đầu Đánh Dấu Vô Hạn Chakra

Hokage: Bắt Đầu Đánh Dấu Vô Hạn Chakra

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 17:50:51 17/09/2022

Giới thiệu truyện "Hokage: Bắt Đầu Đánh Dấu Vô Hạn Chakra"

Xuyên qua trở thành Hokage thế giới Jiraiya, đồng thời trói chặt thần cấp đánh dấu hệ thống, mỗi lần đánh dấu đều có thể thu được kinh người khen thưởng, bắt đầu đánh dấu liền được Tiên Nhân Thể.

Lập tức các loại phong phú khen thưởng từng cái đánh dấu tới tay: Bát Môn Độn Giáp, Hỏa Độn Hào Hỏa Diệt Khước, tiên nhân, Tenseigan, tiên nhân, Rinegan.

Chờ đến Hokage thế chiến thứ hai bạo phát thời điểm, các đại nhẫn thôn mới sợ hãi phát hiện, thôn Konoha xuất hiện một cái không gì địch nổi tồn tại.

"Đời này không phải Jiraiya không gả." Tsunade nói như thế.