TruyenCV.Vip

Hoàn Mỹ Chi Song Trọng Nội Ứng

Hoàn Mỹ Chi Song Trọng Nội Ứng

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 00:07:42 03/12/2022

Giới thiệu truyện "Hoàn Mỹ Chi Song Trọng Nội Ứng"

Thân là một cái nội ứng bị Dị Vực Bất Hủ đưa đến Cửu Thiên, tay cầm An Lan Thương, là như thế nào một loại thể nghiệm?

Thu thập Kim Ngưu?

Thu thập chiến xa?

Thu thập Bất Hủ Thuẫn?

Sau đó tập hợp đủ bức vương sáo trang.

Mở ra vương miệt thị.

Hát bức vương ca.

Triệu hoán bức vương chân thân.

Một đường đánh vào Cửu Thiên, làm phế một bang tên khốn kiếp?

Tựa hồ. . . Cũng không phải là không thể được!