TruyenCV.Vip

Hải Tặc: Bắt Đầu Chết Chung Cùng Kaido!

Hải Tặc: Bắt Đầu Chết Chung Cùng Kaido!

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 16:25:54 09/10/2022

Giới thiệu truyện "Hải Tặc: Bắt Đầu Chết Chung Cùng Kaido!"

( người tại hải tặc, bắt đầu cùng Kaido bị xử tử! )

( vừa xuyên qua liền bị xử tử, không hổ là ta! )

Có được bất tử chi thân ta bị Kaido nhìn trúng, hắn muốn dùng Yamato đến lung lạc ta, ta là đáp ứng chứ, vẫn là đáp ứng chứ? Vẫn là đáp ứng chứ?

. . .