TruyenCV.Vip

Gấp Trăm Lần Trả Về: Trong Nhà Ao Nước Biến Thành Đại Đạo

Gấp Trăm Lần Trả Về: Trong Nhà Ao Nước Biến Thành Đại Đạo

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 19:53:44 17/09/2022

Giới thiệu truyện "Gấp Trăm Lần Trả Về: Trong Nhà Ao Nước Biến Thành Đại Đạo"

Lý An Nhiên xuyên qua đến thần giới, trở thành một cái Chân Thần, có được thủy chi pháp tắc, khóa lại mạnh nhất quán đỉnh hệ thống, cho tự mình ao nước nhỏ rót vào thủy chi pháp tắc, liền sẽ thu hoạch được mấy lần đến gấp trăm lần trả về!

Cho trong nhà ao nước quán đỉnh một năm thủy chi pháp tắc tu vi, trả về gấp mười lần tu vi, thu hoạch được mười năm thủy chi pháp tắc tu vi!

Cho trong nhà ao nước quán đỉnh mười năm thủy chi pháp tắc tu vi, trả về gấp hai mươi lần tu vi, thu hoạch được hai trăm năm thủy chi pháp tắc tu vi!

Cho trong nhà ao nước quán đỉnh hai trăm năm thủy chi pháp tắc tu vi, trả về gấp trăm lần tu vi, thu hoạch được 20 ngàn thủy chi pháp tắc tu vi!

. . .

Vạn năm, 100 ngàn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm. . . Không ngừng rót vào về sau, ao nước nhỏ tu vi không ngừng tăng lên.

Ao nước, nước thế giới, tiểu thế giới, bên trong thế giới. . . Ao nước nhỏ không ngừng tăng lên, cuối cùng trở thành đại đạo.