TruyenCV.Vip

Dương Thần Quan Quân Hầu

Dương Thần Quan Quân Hầu

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 03:39:39 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Dương Thần Quan Quân Hầu"

Đại Thiên Thế Giới, thượng cổ chư thánh bố cục, truy đuổi siêu thoát.

Kỷ nguyên chi tử, đạo chi tử, đại thiên chi tử, trung ương chi tử, khởi nguyên chi tử mấy khí vận chi tử tranh phong.

Ta Dương An có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cửu Khiếu Kim Đan, Thần Vương Thể, Dung Binh Luyện Thể, Vô Song Thần Điện, Tiên Cốt Đạo Thai. . .

Một thế này chắc chắn sửa số mệnh, đánh vỡ hư không, vượt qua bờ bên kia, siêu thoát kỷ nguyên kiếp.

PS1: Chủ thế giới Dương Thần.

PS2: Dương Thần (đang tiến hành), Cương Thi tiên sinh (đã hoàn thành), Thiếu Niên Ca Hành (đã hoàn thành), Tuyết Trung Hãn Đao Hành (đã hoàn thành), Thanh Xà Kiếp Khởi (đã hoàn thành), Thiến Nữ U Hồn (đã hoàn thành), Đấu Phá Thương Khung (đã hoàn thành), Tướng Dạ (đã hoàn thành), Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, Già Thiên. . .