TruyenCV.Vip

Độ Kiếp Tám Trăm Năm, Ta Thành Cấm Kỵ Sinh Mệnh

Độ Kiếp Tám Trăm Năm, Ta Thành Cấm Kỵ Sinh Mệnh

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 20:57:58 18/10/2022

Giới thiệu truyện "Độ Kiếp Tám Trăm Năm, Ta Thành Cấm Kỵ Sinh Mệnh"

Xuyên việt đến tiên hiệp du hí bên trong.

Ngụy Bất Quyện bị ép tại Thanh Nhai dưới núi độ kiếp tám trăm năm.

Tám trăm năm Thiên Lôi rửa thể.

Thanh Nhai núi người lớn lên nghe mà biến sắc sinh mệnh cấm khu.

Ngụy Bất Quyện cũng thành tu tiên giới theo như đồn đại cấm kỵ sinh mệnh!