TruyenCV.Vip

Đấu Phá Chi Máy Mô Phỏng Nhân Sinh

Đấu Phá Chi Máy Mô Phỏng Nhân Sinh

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 23:33:58 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Đấu Phá Chi Máy Mô Phỏng Nhân Sinh"

Xuyên qua Đấu Phá Thương Khung, không có hiển hách bối cảnh, cũng không có nhẫn lão gia gia, chỉ có một chút cũng không tệ lắm thiên phú, ngươi sẽ làm sao?

Còn tốt, Tiêu Minh thức tỉnh rồi máy mô phỏng nhân sinh!

[ máy mô phỏng nhân sinh đã mở ra: ]

[ ngươi trải qua một đoạn cuộc đời bình thường. ]

[ chính đang lấy ra thiên phú vật phẩm ]

[ trước mặt có thể tuyển: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Dung Diễm quyết, Ách Nan Độc Thể ]

[ thỉnh lựa chọn một hạng ]

Mỗi bảy ngày, cũng có thể lựa chọn đem lần nào đó mô phỏng bên trong một loại trong đó thiên phú vật phẩm lấy ra.

Liền như vậy, Tiêu Minh bắt đầu hắn bình thường một đời.

ps: Nhân vật chính thiên phú không tệ, cũng không trọn vẹn dựa vào máy mô phỏng.