TruyenCV.Vip

Đạo Quán: Cho Động Vật Giảng Đạo Ta Bị Phát Sóng Trực Tiếp

Đạo Quán: Cho Động Vật Giảng Đạo Ta Bị Phát Sóng Trực Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 05:37:41 27/09/2022

Giới thiệu truyện "Đạo Quán: Cho Động Vật Giảng Đạo Ta Bị Phát Sóng Trực Tiếp"

Ba năm trước đây, vừa tốt nghiệp đại học Trình Phàm, bị phụ mẫu kéo trở về thừa kế trong nhà nghèo túng đạo quán.

Thừa kế đạo quán đồng thời, kích hoạt tối cường đạo sĩ hệ thống.

Ba năm qua, hướng theo Trình Phàm đem đạo quán kinh doanh càng ngày càng tốt, mang theo hai năm trước nhặt được bé gái, mỗi ngày ngồi hằng ngày môn học cùng tu hành.

Mãi cho đến một ngày đến một cái chủ bá, đem Trình Phàm thi vân bố vũ cùng giảng đạo thì những người nghe tất cả đều là trong núi động vật hình ảnh trực tiếp sau đó.

Trên internet tất cả mọi người đều không bình tĩnh...