TruyenCV.Vip

Đại Minh: Bắt Đầu Thành Vì Cẩm Y Vệ

Đại Minh: Bắt Đầu Thành Vì Cẩm Y Vệ

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 04:26:31 01/12/2022

Thẻ:

Giới thiệu truyện "Đại Minh: Bắt Đầu Thành Vì Cẩm Y Vệ"

Một bộ Phi Ngư Phục, một chuôi Tú Xuân Đao, cẩm y một ra, tru tà tránh lui!

Cái này là một cái hỗn loạn Đại Minh, cũng là một cái không cùng một dạng Đại Minh, chỗ này có Kiếm Thánh, có Đông Tây nhị hán, Đông Xưởng Tào công công, Tây Hán Vũ Hóa Điền, Hộ Long sơn trang Chu Vô Thị đối hoàng quyền nhìn chằm chằm. . .

Lâm Mang xuyên qua mà đến, đến thừa kế Cẩm Y vệ chức vụ, lại bởi vì gian nhân làm hại, bị chuyển xuống xa xôi chỗ.

Ta Lâm Mang, người nào để ta không thoải mái, ta liền để hắn không thoải mái!