TruyenCV.Vip

Đại Đạo Thiều Hoa

Đại Đạo Thiều Hoa

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 04:41:35 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Đại Đạo Thiều Hoa"

Tiểu Hùng đệ, ngươi quá trẻ tuổi, ngươi cho rằng cái này thiên hạ thập đại cao thủ đều là ai?

Kỳ thật đều là ta!

Ám Dạ ma chủ, Tiên Tần Tần Hoàng, Thái Thượng đạo chủ, quỷ nhất chung cực, chân quang chí thánh, một mạch càn khôn, đại phần chân ngã, nguyên thủy hằng cổ, Thanh Đế trường sinh!

Bọn hắn thật đều là ta! Kiệt kiệt kiệt!