TruyenCV.Vip

Đại Chu Người Ở Rể

Đại Chu Người Ở Rể

Tác giả:

Thể loại: Dã Sử

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 00:55:18 09/09/2022

Giới thiệu truyện "Đại Chu Người Ở Rể"Lương Châu Thứ Sử con thứ tiến về Đông Đô ở rể thương nhân nhà, ý bên ngoài gặp chuyện bỏ mình. Lưu Thụy trùng hợp xuyên việt mà đến, người mang nghịch thiên kỹ năng 10 liên rút, mặc kệ là lịch sử danh tướng vẫn là trác tuyệt mưu sĩ, toàn diện đều có thể rút đến! Lại nhìn hắn như thế nào lấy 1 cái người ở rể thân phận lật bàn làm lớn, tung hoành thiên hạ!

Tháng mới đến lại làm 1 bộ chuế tế cho ae :v , main có hệ thống triệu hoán