TruyenCV.Vip

Đại Càn Ngự Linh Quan

Đại Càn Ngự Linh Quan

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 06:01:22 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Đại Càn Ngự Linh Quan"

Buồn bã ta sống chi giây lát, ao ước sông dài chi vô tận.

Mang phi tiên lấy ngao du, ôm trăng sáng mà trường chung.

. . .

Đây là một cái vô số người truy cầu trường sinh cố sự.