TruyenCV.Vip

Công Tử Hung Mãnh

Công Tử Hung Mãnh

Tác giả:

Thể loại: Dã Sử

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 05:54:32 25/10/2022

Giới thiệu truyện "Công Tử Hung Mãnh"

May mắn chuyển kiếp, vẫn là sanh ở nhà địa chủ, cuộc đời này không thiếu ăn mặc nhưng cũng không muốn phối hợp ăn chờ chết, cho nên Phó Tiểu Quan tùy ý làm chút sự việc, không ngờ tới sinh ra ảnh hưởng khổng lồ như vậy.

Hoàng đế muốn cho hắn quan cư nhất phẩm, công chúa muốn mời hắn là phò mã, thượng thư phủ thiên kim không phải hắn không gả, hoang người muốn hắn đầu, di nước muốn mạng hắn, phiền nước muốn hắn tiền...

Nhưng mà, Phó Tiểu Quan liền muốn làm cái đại địa chủ à!