TruyenCV.Vip

Công Pháp Của Ta Nhớ Lại Vở Kịch Rồi

Công Pháp Của Ta Nhớ Lại Vở Kịch Rồi

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 13:07:06 03/09/2022

Giới thiệu truyện "Công Pháp Của Ta Nhớ Lại Vở Kịch Rồi"

"Ta thật không muốn đi cạnh tranh cướp!"

"Xin hỏi ta làm như vậy, rốt cuộc có lỗi gì?"

"Cầu cầu các ngươi không nên ép ta! Ta chính là một cái phá tạp dịch!"

...

Rút Kiếm Thuật: Lão đại, chớ giả bộ, trải qua ngươi chỉ điểm, ta đem kiếm thuật sửa đổi, trường kiếm đã có thể khai thiên tích địa rồi!

Vạn Cổ Trường Thanh Quyết: Chủ nhân, ta đã giúp ngươi chế tạo cứng như sắt thép ý chí, ngài cái điểm này tử thật là tuyệt tuyệt tử!

Ngự Phong Thuật: Lão gia ngài nói tĩnh tâm cảm thụ phong, nhưng là này Tam Muội Thần Phong thật sự là quá lạnh khốc a!