TruyenCV.Vip

Comic Chi Đại Phiêu Khách

Comic Chi Đại Phiêu Khách

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 00:12:28 04/09/2022

Giới thiệu truyện "Comic Chi Đại Phiêu Khách"

Là ai đối với Iron Man không ngừng đâm đao?

Là ai đang Nữ thần Tự do đảo nhồi vào thuốc nổ?

Là ai đang Tokyo đầu đường mở ra xe tăng bão táp?

New York ngoài thành ba tiếng pháo, Haring khu bên trong ba chiếc pháo, là ai? !

Là ai cướp đi Tesseract, là ai "Nắm" đi rồi Gungnir, là ai "Mượn" đi rồi đá Thời gian?

Hồng Phi: "Đúng nha, đến cùng là ai vậy? !"