TruyenCV.Vip

Chư Thiên Từ Lục Tiểu Phụng Bắt Đầu

Chư Thiên Từ Lục Tiểu Phụng Bắt Đầu

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 00:26:43 02/12/2022

Giới thiệu truyện "Chư Thiên Từ Lục Tiểu Phụng Bắt Đầu"

Một cái huyền diệu khó lường cửa đá, để hắn trở thành La Sát giáo thiếu giáo chủ .

Năm năm sau, một kiếm nơi tay, liên chiến ngàn dặm, thử vấn thiên hạ ai địch thủ .