TruyenCV.Vip

Chắt Lọc Vạn Vật Ta, Uy Áp Vạn Cổ!

Chắt Lọc Vạn Vật Ta, Uy Áp Vạn Cổ!

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 20:09:24 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Chắt Lọc Vạn Vật Ta, Uy Áp Vạn Cổ!"

Trương Phi Bạch xuyên qua huyền huyễn thế giới, thu hoạch được chắt lọc vạn vật hệ thống!

Từ đó, Trương Phi Bạch đi hướng vô hạn chắt lọc bật hack con đường!

( chắt lọc thời gian trường hà, thu hoạch được lúc chi nguyên, lĩnh ngộ thời gian đại đạo. )

( chắt lọc Thiên Lang thi thể, thu hoạch được thần thông thiên phú, Thực Nguyệt Thôn Thiên! )

( chắt lọc sủng vật linh miêu huyết mạch, thành công thức tỉnh thượng cổ Cửu Mệnh Miêu Yêu huyết mạch! ) . . .