TruyenCV.Vip

Cầu Sinh Chi Bắt Đầu Một Nhà Cây Nhỏ

Cầu Sinh Chi Bắt Đầu Một Nhà Cây Nhỏ

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 23:41:52 17/11/2022

Giới thiệu truyện "Cầu Sinh Chi Bắt Đầu Một Nhà Cây Nhỏ"

« cầu sinh + khai hoang »

Hoan nghênh đi vào, Cầu Sinh thế giới!

Ở chỗ này, quên đã từng có hết thảy, cố gắng sống sót!

Bắt đầu trừ một nhà cây hạt giống bên ngoài không có bất kỳ cái gì công cụ, lại cần ở trong rừng nguy cơ tứ phía này tìm kiếm hi vọng sống sót.

« ngay tại giải tỏa Cầu Sinh thế giới người sáng tạo quyền hạn. . . »

Tình huống như thế nào? !

« người sáng tạo quyền hạn giải tỏa thất bại. . . »

Lại là cái gì tình huống? ? ?