TruyenCV.Vip

Cao Võ: Mỗi Ngày Thăng Một Cấp, Vô Địch Đếm Ngược

Cao Võ: Mỗi Ngày Thăng Một Cấp, Vô Địch Đếm Ngược

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 16:59:09 26/11/2022

Giới thiệu truyện "Cao Võ: Mỗi Ngày Thăng Một Cấp, Vô Địch Đếm Ngược"

Quyển sách lại tên « thiên thọ rồi? Ta hệ thống vậy mà sẽ chỉ thăng cấp » « thật có lỗi, đẳng cấp cao liền là có thể muốn làm gì thì làm »

Tần Mục xuyên qua đến hung thú hoành hành thế giới, thu hoạch được ( vô địch hệ thống tăng cấp ).

Hệ thống duy nhất công năng: Thăng cấp!

Đừng sẽ không, sẽ chỉ thăng cấp.

Mỗi ngày thăng một cấp!

( vô địch, bắt đầu đếm ngược. . . . . )