TruyenCV.Vip

Cả Lớp Xuyên Qua, Hoa Khôi Biến Thành Ngu Cơ Ta Thành Hạng Vũ

Cả Lớp Xuyên Qua, Hoa Khôi Biến Thành Ngu Cơ Ta Thành Hạng Vũ

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 17:44:32 03/09/2022

Giới thiệu truyện "Cả Lớp Xuyên Qua, Hoa Khôi Biến Thành Ngu Cơ Ta Thành Hạng Vũ"

【 hệ thống + Bạo Quân + khôi hài + Sảng Văn 】 một hồi bất ngờ, Lâm Vũ cả lớp xuyên qua đến Dị Thế Đại Lục! Nơi này bao gồm Trung Hoa trong lịch sử toàn bộ vương triều đế quốc! Mỗi người thu được không giống thân phận, tranh cướp thiên hạ! Lớp trưởng xuyên qua đến Đại Tần Đế Quốc, thành hoạn quan Triệu Cao! Ủy viên thể dục xuyên qua đến Đại Hán Đế Quốc, thành Lưu Bang con trai Lưu Như Ý! Ủy viên văn nghệ xuyên qua đến Đại Ngụy Đế Quốc, thành Tào Tháo con trai Tào Thực! Sinh hoạt ủy viên xuyên qua đến Đại Minh Đế Quốc, thành Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn! Giáo viên chủ nhiệm xuyên qua đến Đại Đường Đế Quốc, thành một đời Nữ Đế Vũ Tắc Thiên! Lâm Vũ thì lại xuyên qua thành Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, bắt đầu cưới vợ xuyên thành Ngu Cơ hoa khôi của trường! Lâm Vũ: "Các vị đồng học, thật không tiện, giang sơn, mỹ nhân, ta tất cả đều muốn!"