TruyenCV.Vip

Bắt Đầu Mười Liên Triệu Hoán Sau Đó Đánh Nổ Chư Thiên

Bắt Đầu Mười Liên Triệu Hoán Sau Đó Đánh Nổ Chư Thiên

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 13:37:57 21/11/2022

Giới thiệu truyện "Bắt Đầu Mười Liên Triệu Hoán Sau Đó Đánh Nổ Chư Thiên"

Bắt đầu mười liên triệu hoán, chúc mừng ngài triệu hồi ra ma · Yến Vân Thập Bát Kỵ, thần · Tần Quỳnh, độc · Cổ Hủ, tài · Thẩm Vạn Tam, hoành · Trương Nghi. . .

Từ đó, Võ Chiến mở ra tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, đánh nổ chư thiên vô địch thủ truyền kỳ con đường!