TruyenCV.Vip

Bắt Đầu Hokage: Thức Tỉnh Trảm Phách Đao

Bắt Đầu Hokage: Thức Tỉnh Trảm Phách Đao

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 13:13:35 21/09/2022

Giới thiệu truyện "Bắt Đầu Hokage: Thức Tỉnh Trảm Phách Đao"

Cửu Vĩ bạo loạn đêm, Đệ tứ Hokage chết trận.

Naraku cũng ở đêm đó xuyên qua đi tới Hokage thế giới, trở thành vốn không tồn tại ở trong nguyên tác Hinata huynh trưởng, mới có hai tuổi Hyuga Naraku, cũng thu được đánh dấu hệ thống.

"Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng kí chủ, thu được linh áp, Trảm Phách Đao" .

" ?"

."Ta người ở Hokage, hệ thống ngươi cho ta giác tỉnh cái Trảm Phách Đao, ngươi sợ không phải muốn kiếm chuyện a. . ." Naraku một mặt mộng. . .