TruyenCV.Vip

Bắt Đầu Hoang Thiên Đế Huynh Trưởng, Ta Thu Hoạch Được Max Cấp Ngộ Tính

Bắt Đầu Hoang Thiên Đế Huynh Trưởng, Ta Thu Hoạch Được Max Cấp Ngộ Tính

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 00:58:59 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Bắt Đầu Hoang Thiên Đế Huynh Trưởng, Ta Thu Hoạch Được Max Cấp Ngộ Tính"

Thạch Uyên xuyên việt, bắt đầu trở thành Hoang Thiên Đế huynh trưởng.

Nhưng là, Thạch Uyên lại không có thể chất căn cốt.

Xuyên việt tám năm về sau, Thạch Uyên bỗng nhiên thu hoạch được max cấp ngộ tính.

【 quan tưởng Côn Bằng tổ, thu hoạch được Côn Bằng bảo thuật! 】

【 quan tưởng Liễu Thần, thu hoạch được Liễu Thần pháp! 】

【 quan tưởng Nữ Đế, thu hoạch được Nhất Niệm Hoa Khai chi pháp! 】

Đến tận đây, Thạch Uyên cùng Thạch Hạo cùng nhau quật khởi, kề vai chiến đấu.

Mấy năm sau, thiên kiêu cùng nổi lên.

An Lan gánh vác Thiên Uyên, tay nâng Bạch Đế thành cao giọng nói: "Tiên chi đỉnh ngạo thế gian, có ta An Lan liền có trời!"

Một vệt thần quang rơi xuống, Thạch Uyên giẫm lên An Lan cười lạnh: "Ngươi nếu là trời, ta liền đem trời giẫm tại dưới chân!"