TruyenCV.Vip

Bắt Đầu Giác Tỉnh Hỗn Độn Thần Thể, Ta Có Ức Điểm Biến Mạnh

Bắt Đầu Giác Tỉnh Hỗn Độn Thần Thể, Ta Có Ức Điểm Biến Mạnh

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 03:56:25 03/10/2022

Giới thiệu truyện "Bắt Đầu Giác Tỉnh Hỗn Độn Thần Thể, Ta Có Ức Điểm Biến Mạnh"

« đinh! Túc chủ đánh dấu thu được hỗn độn thể, Thương Thiên Bá Thể, phải chăng dung hợp là tối cường Thần Thể? »

« đinh! Túc chủ thăng cấp, tiên tục thăng ngũ đại cảnh, tấn thăng Hóa Long đỉnh phong cảnh, phải chăng tiếp tục thăng cấp? »

« đinh! Túc chủ đánh dấu thu được Côn Bằng Kình Thôn Công, Thần Tượng Trấn Ngục công, phải chăng tiến giai thành chí tôn thần công? »

từ chí tôn Hỗn Độn Thần Thể bắt đầu, Dương Hạo Thiên một đường quét ngang, vạn giới vô địch. Cửu Thiên Thập Địa, chân long gặp ta cần nằm rạp xuống. Tiên Lộ tranh phong, thiên kiêu thấy ta hết bộ dạng phục tùng!

Danh sách chương Bắt Đầu Giác Tỉnh Hỗn Độn Thần Thể, Ta Có Ức Điểm Biến Mạnh