TruyenCV.Vip

Bắt Đầu Cha Ta Muốn Ta Khởi Binh Tạo Phản

Bắt Đầu Cha Ta Muốn Ta Khởi Binh Tạo Phản

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 03:24:26 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Bắt Đầu Cha Ta Muốn Ta Khởi Binh Tạo Phản"

Lý Lạc xuyên qua đến dị thế, trở thành Bắc Lương thế tử.

Đúng lúc gặp tam vương tạo phản, thiên hạ đại loạn.

Bắc Lương Vương: Con a! Ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? !

Cha ta lập tức suất lĩnh 300 ngàn Bắc Lương quân, vì ngươi đánh xuống một mảnh giang sơn. . .

Lý Lạc:. . .

Đinh! Vạn giới triệu hoán hệ thống thêm lại hoàn tất. . .

Lý Lạc: Cha ngươi nói cái gì? Cái gì tạo phản? ! Chúng ta Lý gia đối Ly Dương trung thành tuyệt đối, sao lại tạo phản?

Chúng ta là giải cứu vạn dân chính nghĩa chi sư!

Bắc Lương Vương: A đúng đúng. . . Ta tốt đại nhi nói đúng!

Chúng ta chính là chính nghĩa chi sư!

. . .

Đến tận đây, Lý Lạc dựa vào hệ thống cùng một chi chính nghĩa chi sư, thành lập Đại Hạ thần triều. . .

Lý Lạc: Cái gì? Ngươi nói ngươi rất biết đánh nhau?

Hầu ca, đánh hắn!

Cái gì? Ngươi nói ngươi là vô thượng đại năng?

Không có ý tứ, Bàn Cổ đại thần, chém chết tươi hắn. . .