TruyenCV.Vip

Bắc Âm Đại Thánh

Bắc Âm Đại Thánh

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 03:07:33 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Bắc Âm Đại Thánh"

Tận thế hàng lâm, vạn giới trầm luân!

Một trận đi chơi ngoài ý muốn, để Chu Giáp trước thời hạn đến cái này rơi vào tại Cửu U thế giới, giãy dụa cầu sinh.

p/s: hố mới

p/s: Phàm giai Thập phẩm.

Nhất phẩm da trâu.

Nhị phẩm hổ cốt.

Tam phẩm nội tráng.

Tứ phẩm thay máu.

Ngũ phẩm dịch cân.

Lục phẩm phạt tủy.

Thất phẩm hợp lực.

Bát phẩm Long Hổ.

Cửu phẩm Chân Kính.

Thập phẩm viên mãn.

p/s: main sát phạt quyết đoán , ko não tàn, gái gú chỉ là phù du :))