TruyenCV.Vip

Ảnh Đế Này Muốn Thêm Tiền

Ảnh Đế Này Muốn Thêm Tiền

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 02:30:09 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Ảnh Đế Này Muốn Thêm Tiền"

Từ Minh triều xuyên qua đến năm 2000, đời này, Đinh Tu chỉ có thể thay cái cách sống.

Đạo diễn: Nghe nói ngươi rất có thể đánh, ta có cái hí muốn tìm ngươi, độ khó rất cao.

Đinh Tu: Thêm tiền liền được.

Đạo diễn: Kỳ thực tìm ngươi chỉ là mua cái bảo hiểm, không nhất định dùng trên.

Đinh Tu: Ta đây không quản, tìm ta liền phải trả tiền, thiếu một cái cũng không được. . .