TruyenCV.Vip

Ai Nói Đạo Sĩ Sẽ Chỉ Dưỡng Sinh, Trở Tay Vãi Đậu Thành Binh

Ai Nói Đạo Sĩ Sẽ Chỉ Dưỡng Sinh, Trở Tay Vãi Đậu Thành Binh

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 13:39:30 29/11/2022

Giới thiệu truyện "Ai Nói Đạo Sĩ Sẽ Chỉ Dưỡng Sinh, Trở Tay Vãi Đậu Thành Binh"

Trần Mộc chuyển chức trở thành đạo sĩ.

Ở những người khác đối đạo sĩ ấn tượng vẫn là đầu cầu coi bói thần côn lúc, Trần Mộc trở tay. . . . .

Vãi đậu thành binh: Trăm vạn binh lính quét ngang phó bản!

Hoàng Cân lực sĩ: Quyền nát sơn hà, bắt sống Cự Long

. . . .

Làm những thứ này không cách nào ngăn cản ngươi, ngươi đem đối mặt tay phải Sinh Tử Bộ, tay trái Phán Quan Bút, đỉnh đầu Hỗn Độn Chung. . . . . Chung cực BOSS Trần Mộc.