TruyenCV.Vip

Đông Phương Huyền Huyễn
Tông Môn Của Ta Trăm Triệu Điểm Cường
Luân Hồi Đan Đế

Ngữ Thành

Lại Không Chết Ta Liền Thật Vô Địch

Cần Phấn Mã Tự Nhân

Tinh Hồn Đế Chủ

Thiên Điểu Hải Ngư

Tu Tiên, Từ Chiếu Cố Anh Em Kết Nghĩa Thê Nữ Bắt Đầu
Vạn Lần Trả Về: Đệ Tử Của Ta Tất Cả Đều Là Đại Đế Chi Tư!
Cấm Khu Đế Tử! Ngủ Say Vạn Năm Phá Thần Nguyên
Cùng Nữ Ma Đầu Phu Nhân Cẩu Tại Giang Hồ Thời Gian
Song Sinh Thần Cấp Võ Hồn, Chấn Kinh Yêu Đế Lão Bà!
Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Đấu La Thế Giới
Người Tại Thục Sơn, Ta Tu Vi Là Toàn Môn Gộp Lại
Trường Sinh: Bắt Đầu Nông Dân, Nuôi Điểm Thần Thú Có Thể Chứ
Bắt Đầu Một Toà Thiên Cơ Các

Công Phu Hàm Ngư

Ta Trường Sinh Bất Tử, Cẩu Thành Tuyệt Thế Tiên Đế
Ta Tông Môn Có Chút Mạnh

Dạ Nguyệt Vũ Mộng

Ta Có Bảy Cái Thần Thú Nhũ Mẫu

Thiêu Phạn Đích Lý Tiểu Soái

Ta Có Một Tòa U Minh Địa Phủ!

Cách Bích Giang Thúc Thúc

Đấu La: Bắt Đầu Đóng Gói Lam Ngân Hoàng

Mạc Ngư Đích Yêu Quả

Phản Phái: Sư Muội Ta Tất Cả Đều Là Hắc Hóa Nữ Đế
Kiếm Kiếm Siêu Thần

Lục Đạo Trầm Luân