TruyenCV.Vip

Điềm Đạm
Linh Cảnh Hành Giả

Mại Báo Tiểu Lang Quân

Trọng Sinh Ta Không Phải Ấm Nam

Yên Lũ Chức Thành Sầu

Toàn Dân Cầu Sinh: Mở Đầu Gấp Trăm Lần Tốc Độ Tu Luyện
Cùng Nữ Ma Đầu Phu Nhân Cẩu Tại Giang Hồ Thời Gian
Cổ Thần Đang Thì Thầm

Hải Đường Đăng

Tổng Võ: Bắt Đầu Thu Được Tu Tiên Công Pháp!

Tiểu Triệu Ngạ Đắc Khoái

Song Sinh Thần Cấp Võ Hồn, Chấn Kinh Yêu Đế Lão Bà!
Thất Hiệp Trấn Kể Chuyện: Trương Vô Kỵ Nói Muốn Đến Chặt Ta
Người Tại Thục Sơn, Ta Tu Vi Là Toàn Môn Gộp Lại
Trường Sinh: Bắt Đầu Nông Dân, Nuôi Điểm Thần Thú Có Thể Chứ
Bắt Đầu Một Toà Thiên Cơ Các

Công Phu Hàm Ngư

Pokemon: Bắt Đầu Thiên Hồ, Cắt Đứt Gyarados
Ta Trường Sinh Bất Tử, Cẩu Thành Tuyệt Thế Tiên Đế
Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến

Nhất Đao Trảm Trảm Trảm

Kỹ Năng Tất Cả Đều Là Diệt Thế Đại Chiêu, Cẩu Thả Ức Điểm Hợp Lý A
Hồng Hoang: Chỉ có ta biết kịch bản!

Vọng Thiên Bất Ngữ

Yếu Nhất Tông Môn? Đồ Đệ Treo Lên Đánh Lão Tổ
Đấu La: Bắt Đầu Đóng Gói Lam Ngân Hoàng

Mạc Ngư Đích Yêu Quả

Tốt Nhất Con Rể

Lâm Vũ Giang Nhan

Thục Sơn Đánh Dấu 3000 Năm, Xuất Quan Lục Địa Kiếm Tiên