TruyenCV.Vip

Kiếm Hiệp
Hiệp Đồ Huyễn Thế Lục

Quỷ Dị Tiêu DaoTử

Giáo Chủ Về Hưu Thường Ngày
Ta Có Một Tòa Khí Vận Tế Đàn

Đinh Đinh Tiểu Thạch Đầu

Huyết Ngục Giang Hồ

Thiên Vũ Hàn

Nhân Vật Phản Diện Boss: Từ Đông Phương Bất Bại Bắt Đầu
Chư Thiên Từ Lục Tiểu Phụng Bắt Đầu
Tặc Nhân Hưu Tẩu

Phi Ngoạn Gia Giác Sắc

Tổng Võ: Ta Lấy Giang Hồ Động Triều Đình
Cao Võ Đại Minh: Xuyên Thành Triều Đình Chó Săn
Một Người Chém Phiên Loạn Thế
Thật Thái Giám: Mở Đầu Tự Cung, Mãn Cấp Quỳ Hoa Bảo Điển
Tần Thời: Quỷ Cốc, Để Ngươi Tung Hoành Không Để Ngươi Thống Nhất
Công Pháp Bị Phá Mất, Ta Càng Mạnh Hơn
Toàn Cầu Luân Hồi: Ta Thân Phận Có Vấn Đề
Đoạn Lãng: Hùng Bá Thiên Hạ

Nhất Mai Tiểu Khiết Khiết

Tổng Võ: Ta Dương Quá Vốn Là Không Qua, Sao Là Sửa Về
Tống Võ: Mở Đầu Tụ Hiền Trang, Vây Xem Liền Biến Mạnh
Tần Thời: Ta, Tuyệt Thế Kiếm Thần
Tần Thời: Vô Song Đạo Soái

Nho Gia Lý Trường Thanh

Kiếm Hiệp Phong Vân Chí

Án Thời Phát Phong